img_head
PROFIL KETUA DAN WAKIL KETUA

Profil Ketua dan Wakil Ketua

Telah dibaca : 1.882 Kali
Nama : CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H
NIP   19640901 199610 2 001
Jabatan : Ketua
Golongan / Ruang : Pembina Tk. I / IV.b
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 01 September 1964       

 

Nama : ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.
NIP   19710208 199503 1 001
Jabatan : Wakil Ketua
Golongan / Ruang : Pembina / IV.a
Tempat / Tgl Lahir : Serang, 08 Februari 1971